Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van https://www.kunstplanteninhuis.nl/. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan jouw aanbieden. Kunstplanteninhuis.nl is onderdeel van KH promotieadvies KVK 55825281.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op Kunstplanteninhuis.nl is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht (zoals citaatrecht).

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar van de website.

Geen garantie op juistheid

Wij streven er naar een zo actueel mogelijke en juiste informatie op onze website te tonen. Echter wordt er geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op Kunstplanteninhuis.nl wordt gepubliceerd of waartoe via Kunstplanteninhuis.nl toegang toe wordt geboden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Winkelwagen
Scroll naar boven